نقشه سایت مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای خلیج فارس
Skip Navigation Links.
صفحه اصلی
Collapse معرفی مرکزمعرفی مرکز
اساسنامه
سند راهبردی مرکز
مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای
مرکز درمان رادیونوکلئید
کلینیک پزشکی هسته ای
Collapse آزمایشگاه تصویربرداری حیواناتآزمایشگاه تصویربرداری حیوانات
معرفی آزمایشگاه
اعضا
تجهیزات
مقالات چاپ شده
پروژه های تحقیقاتی
اخبار و تازه ها
لینک های آموزشی
فایل های آموزشی
گالری ویدیو و تصاویر
سفارش پروژه
کانال اطلاع رسانی آزمایشگاه
Collapse اعضا اعضا
رئیس مرکز
اعضاي هيئت علمي
کارکنان
اعضای همکار
Collapse هسته های پژوهشیهسته های پژوهشی
Collapse CLinical StudyCLinical Study
اعضا
دستاوردها
Collapse RadiomicsRadiomics
اعضا
دستاوردها
Collapse Molecular ImagingMolecular Imaging
اعضاء
دستاوردها
Collapse NeuroscienceNeuroscience
اعضا
دستاوردها
Collapse Cardiovascular StudyCardiovascular Study
اعضا
دستاوردها
Collapse Physics and Medical EngineeringPhysics and Medical Engineering
اعضا
دستاوردها
Collapse Therapeutic Nuclear MedicineTherapeutic Nuclear Medicine
اعضا
دستاوردها
Collapse Animal ImagingAnimal Imaging
اعضا
دستاوردها
Collapse NanomedicineNanomedicine
اعضا
دستاوردها
Collapse آموزشآموزش
لینک های آموزشی
Collapse مقالات چاپ شده و کتاب هامقالات چاپ شده و کتاب ها
مقالات فارسی
مقالات انگلیسی
کتاب ها
Collapse تجهیزاتتجهیزات
High Resolution Animal SPECT
Dual Head SPECT
سایر تجهیزات
پروژه های تحقیقاتی
جهت مطالعه بیماران
اخبار و تازه ها
افتخارات مرکز
همايش‌ها و سخنراني‌ها
لينك هاي مفيد
Collapse فرم هافرم ها
فرم اطلاعات پروژه
فرم پروژه مشترک
فایل های آموزشی
گالری تصاویر
کانال آزمایشگاه تصویربرداری حیوانات
تماس با ما
< >