کتاب ها
1

11 اسفند 1399
مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای بوشهر با چاپ کتاب" دانستنی ها و فناوری های نو ظهور در پزشکی آینده" نگاهی شگرف بر فناوری های تأثیر گذار در آینده پزشکی ارائه می نماید

 

23 ارديبهشت 1399
Principles of Nuclear Medicine/ دکتر مجید اسدی و دیگر نویسندگان

 

21 ارديبهشت 1399
چاپ دوم کتاب بین المللی مرجع رشته پزشکی هسته ای "Clinical Nuclear Medicine " / اثری از دکتر مجید اسدی و جمعی از نویسندگان

 

20 ارديبهشت 1399
راهنمای جامع اقدامات پزشکی در رخدادهای پرتویی
دکتر مجید اسدی

 

22 آبان 1397
راهنمای بالینی طب هسته ای در زمینه غدد / ویرایش دوم /مولف : دکتر مجید اسدی

 

1 دی 1395
پزشکی آینده ، پزشکی سیستمی ، پزشکی p4 / نویسندگان : دکتر ایرج نبی پور ، دکتر مجید اسدی

 

26 مهر 1391
كاربرد يد پايدار در رخدادهاي هسته اي
دكتر ايرج نبي پور/ دكتر مجيد اسدي

 

25 مهر 1391
آزمون های پزشکی هسته ای قلب و ریه
دکتر مجید اسدی/ دکتر مسعود مصلحی

 

25 مهر 1391
key points in medical sciences
دکتر عبدالعلی ابراهیمی/ دکتر مجید اسدی

 

25 مهر 1391
راهنمی بالینی علم پزشکی هسته ای در زمینه غدد
دکتر مجید اسدی

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >