ارائه خدمات و همکاری در طرح های تحقیقاتی دانشگاه های سراسر کشور

6 آبان 1395

مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای خلیج فارس با بهره گیری از تجهیزات و توانمندی های اعضای خود آماده همکاری با تمامی پژوهشگران، اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور در قالب طرح های پژوهشی و یا پایان نامه در زمینه های تحقیقاتی زیر می باشد:

      Clinical SPECT Imaging

     Small-Animal SPECT Imaging

      Longitudinal Assessment of Small-Animals using SPECT system

     Radionuclide Therapy

      Radiation Dosimetry in Radionuclide Imaging and Therapy

      Experimental Animal Model Design

     Assistance for Manuscript and Presentation Preparation for Joint Projects

Kits

Small-Animals

Clinical

Applications

MDP

*

*

As a diagnostic agent for bone scintigraphy

DTPA

*

*

As a diagnostic agent for GFR of  kidney scintigraphy

DMSA

*

*

As a diagnostic agent for morphology of kidney scintigraphy

MAA

*

*

As a diagnostic agent for lung scintigraphy

Sn + + (RBC)

 

*

As a diagnostic agent for GI bleeding scintigraphy

BrIDA

 

*

As a diagnostic agent for hepatobiliary system scintigraphy

Phytate

 

*

As a diagnostic agent for liver/spleen scintigraphy

MIBI

*

*

As a diagnostic agent for myocardial perfusion scintigraphy

EC

 

*

As a diagnostic agent for ERPF of kidney scintigraphy

DMS(V)

*

*

As a diagnostic agent for medullary carcinoma of thyroid scintigraphy

PYP

 

*

As a diagnostic agent for myocardial infarction scintigraphy

ECD

 

*

As a diagnostic agent for Brain scintigraphy

SC(Sulfocolloide)

 

*

As a diagnostic agent for GI system, Liver/spleen scintigraphy

Ciprofluxacin

 

*

For detecting infection, especially in legs and hands

Bombesin

 

*

For localization, staging and therapy follow-up of breast and prostate tumors

UBI

*

*

Making a differential diagnosis between infection and sterile inflammation

OCTREOTIDE

 

*

For localization, staging and therapy follow-up of neuroendocrine tumors

OCTREOTATE

 

*

For localization, staging and therapy follow-up of neuroendocrine tumors

MAG

*

*

As a diagnostic agent for morphology of kidney scintigraphy

 

علاقمندان می توانند با مراجعه به وب سایت مرکز تحقیقات، ضمن اطلاع از تجهیزات این مرکز، فرم "اطلاعات پروژه" را تکمیل و به آدرس ایمیل مرکز (nucmed@bpums.ac.ir و nucmed.bpums@gmail.com) ارسال نمایند. همچنین جهت اطلاع از هزینه ها و شرایط همکاری با این مرکز، ضمن ارسال فرم مذکور، از طریق  ایمیل اقدام فرمایید.

دریافت فرم اطلاعات پروژه

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.