"مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای خلیج فارس بوشهر" نام کشور ایران را در سی و سومین کنگره سالیانه پزشکی هسته ای "EANM" اروپا نمایان ساخت

5 مهر 1399

 

آمادگی وین برای میزبانی مجازی از کشور ایران  و نمایندگی " مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای خلیج فارس بوشهر" در سی و سومین کنگره سالیانه پزشکی هسته ای "EANM"

 انجمن پزشکی هسته ای اروپا بنابر روال سالیانه خود، سی و سومین کنگره پزشکی هسته ای را در سال 2020 نیز برگزار خواهد کرد. که در پی حفظ و اهمیت سلامت شرکت کنندگان به صورت مجازی از تاریخ 22 تا 30 اکتبر برگزار خواهد شد.

11 چکیده  از مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای خلیج فارس بوشهر با همکاری متخصصین در رشته های مربوطه ؛ به عنوان تنها نماینده ایران در این کنگره، پذیرفته شده که فهرست عناوین آنها در زیر مذکور گردیده است:

 


  

  

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.