عضویت پروفسور مجید اسدی " ریاست مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای خلیج فارس استان بوشهر" در هیأت تحریریه مجله پزشکی هسته ای پاکستان (PSNM)

15 تير 1399

 

ریاست مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای خلیج فارس بوشهر" پروفسور مجید اسدی" به عنوان عضو جدید " هیأت تحریریه مجله پزشکی هسته ای کشور پاکستان" (PSNM) فعالیت خود را آغاز نمود.

که از جمله اهداف این مجله ارایه رویکردهایی در زمینه چاپ و نشر مقالات و مطالب پزشکی هسته ای از سراسر جهان و نیز فرصتی برای تبادل اطلاعات و همکاری با بخش عظیمی از جامعه متخصصین بین المللی پزشکی هسته ای در جهان می باشد.

 

 

 

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.