بار دیگر نام علوم پزشکی بوشهر در تالیفی از آمریکا

28 بهمن 1397

 

بار دیگر نام علوم پزشکی بوشهر در تالیفی از آمریکا

 

این کتاب اصول پایه ،متدها و پروتکل های جدید تصویربرداری اسکلتی عضلانی  و کاربرد  تصویربرداری   PET-CT-MRI  در اختلالات اسکلتی عضلانی را بیان کرده است.

این کتاب دارای دو جلد است و پروفسور مجید اسدی یکی از نویسندگان این کتاب بوده است.

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.