نوآوری در تهیه دوزیمتری تشعشع رادیو اکتیو بر اساس اینترنت اشیا
ابداعی بی بدیل با همکاری مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای بوشهر

11 امرداد 1401

 

اینترنت اشیا (IoT) مفهومی جدید از تکنولوژی است که در زمانی اندک شرکت های بزرگ دنیا روی توسعه و هرچه کاربردی تر کردن تکنولوژی های متعدد موجود در این حوزه، سرمایه گذاری های کلانی انجام داده و به رشد آن سرعتی بی سابقه بخشیده اند. مفهوم اینترنت اشیا اتصال دستگاه های مختلف به یکدیگر است. یکی از موضوعات مهم در اینترنت اشیا، وجود یک زیرساخت ارتباطی مناسب برای ارتباط اشیا مختلف با یکدیگر است.

دستگاه دوزیمتری IoT-RDS، توانایی اندازه گیری پرتوهای مختلف شامل گاما، آلفا، بتا، ایکس، با دقت و حساسیت بالا را دارد. تفاوت IoT-RDS با دوزیمتری های معمول، ساخت آن براساس تکنولوژی IoT است؛ به این معنی که اطلاعات بیمار حتی در دورترین نقاط به طرق مختلف ارتباطی قابل دستیابی است. با IoT-RDS امکان دسترسی به اطلاعات دوزیمتری تشعشع بدون هیچ گونه محدودیت مکانی یا پلتفرمی امکان پذیر است.

این دستگاه برای اندازه گیری میزان دوز پرتو صادرشده از بیمار طراحی شده است . در مورد برخی بیماران که تحت درمان موقت رادیونوکلئید قرار دارند پس از یک دوره درمان ، بیمار از محیط درمانی خارج می شود و به دنبال آن این نیاز وجود دارد که میزان دوز پرتو صادر شده از بیمار توسط تیم درمانی پایش شود ؛ بنابراین نیاز است این دوز درمانی اندازه گیری شده و برای پزشک حتی از راه دور ارسال شود.

مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای خلیج فارس بوشهر با همکاری دانشگاه خلیج فارس موفق به ساخت این دستگاه گردیدند.