بازدید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای خلیج فارس بوشهر

5 اسفند 1400

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  هدف از این وزارتخانه را انجام کارهای تحقیقاتی دانست که بتوانند یکی از نیازهای مملکت را برطرف کنند، به همین منظور تایید مراکز تحقیقاتی طبق دستورالعمل جدید در حوزه سلامت منوط به ارائه محصول شده است.

دکتر بهرام عین اللهی در جریان بازدید از آزمایشگاه جامع پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: در زمان حاضر ۸۰۰ مرکز تحقیقاتی حوزه سلامت در کشور مشغول به فعالیت هستند اما خیلی به دنبال کارهای تحقیقاتی که تنها منجر به تولید مقاله شود و آن هم به درد جاهای دیگر بخورد و برای ما فایده ای نداشته باشد، نیستیم. وی ادامه داد: یکی از هدف‌های اصلی این وزارتخانه انجام کارهای تحقیقاتی است که منجر به خدمات شود زیرا در زمان حاضر نیازهای زیادی از جمله دارویی و تجهیزاتی در کشور وجود دارد که باید از سوی مراکز تحقیقاتی تأمین و به جای واردات زمینه تولید داخلی از سوی این مراکز فراهم شود. عین اللهی گفت: برهمین اساس امروز کارهای تحقیقاتی محصول محور مورد نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هیچگونه محدودیتی برای تحقیقات در کشور وجود ندارد و این طور نیست که تحقیقات فقط باید در تهران و شهرهای بزرگ انجام شود بلکه در هر گوشه ای از این کشور که استعدادهای زیادی نیز وجود دارد اگر در زمینه تحقیقات و پژوهش کاری انجام شود، آنها را تشویق می‌کنیم. 

حمایت از دانشمندان جوان سیاست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

وی با اشاره به مرکز آزمایشگاه جامع پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار کرد: در این مرکز فردی عاشق بوسیله دستگاه‌های داخلی در زمینه درمان‌های سرطان در حال تحقیق و پژوهش است و امکانات و تجهیزات به روز در این مرکز تامین شده است.