اولویت ها و گرایش های پژوهشی

1401/7/17 0:0

 

اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای خلیج فارس :

 

 

1-      ارزیابی پیش بالینی پتانسیل های تشخیصی و درمانی رادیوداروهای جدید

2-      ارزیابی پتانسیل های تشخیصی و درمانی رادیوداروهای جدید در فاز بالینی

3-   نوکلئاز کاردیولوژی

4-      رادیوشیمی رادیوداروهای جدید

5-      رادیومیکس و هوش مصنوعی در تومورهای ناهمگون یا هتروژن

 

گرایش های پژوهشی مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای خلیج فارس :

 

 

1-      تصویربرداری ملکولی

2-      رادیوداروهای تشخیصی و درمانی در حوزه پیش بالینی

3-      رادیوداروهای تشخیصی و درمانی در حوزه بالینی

 

دانلود فایل PDF


تاریخ بروز رسانی:   27 فروردين 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >