شورای پژوهشی مرکز

1401/7/19 0:0

 

  • شورای پژوهشی مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای خلیج فارس با هدف بررسی و تصویب طرح‌های پژوهشی منطبق با اولویت‌های پژوهشی مرکز و در راستای سیاست‌های پژوهشی کلان دانشگاه تشکیل شده و متشکل از اعضای زیر است:

 

دکتر ایرج نبی‌پور
رئیس مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس
پست الکترونیک: Inabipour@Bpums.Ac.Ir
تلفن تماس: 07733350407
 دکتر کتایون وحدت
رئیس مرکز تحقیقات طب گرمسیری و عفونی خلیج فارس
پست الکترونیک: Inabipour@Bpums.Ac.Ir
تلفن تماس: 07733350407
 دکتر مجید اسدی
رئیس مرکز تحقیقات پزشکی هسته‌ای خلیج فارس
پست الکترونیک: Inabipour@Bpums.Ac.Ir
تلفن تماس: 07733350407
دکتر سینا دوبرادران
رئیس مرکز تحقیقات بهداشت محیط سیستمی و انرژی
پست الکترونیک: Inabipour@Bpums.Ac.Ir
تلفن تماس: 07733350407
 دکتر مهدی محمودپور
عضو هیئت علمی
پست الکترونیک: Inabipour@Bpums.Ac.Ir
تلفن تماس: 07733350407
دکتر مریم فرخ‌نیا
عضو هیئت علمی
پست الکترونیک: Inabipour@Bpums.Ac.Ir
تلفن تماس: 07733350407
 دکتر اکرم فرهادی
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه
پست الکترونیک: Inabipour@Bpums.Ac.Ir
تلفن تماس: 07733350407

 


تاریخ بروز رسانی:   14 بهمن 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >