میزبانی پرافتخار وبینار بین المللی پزشکی هسته ای از" پروفسور مجید اسدی" پیرامون گذار از ویروس کرونا با عنوان Post COVID-19 Nuclear Cardiology : Transformation to NEW NORMAL

1399/3/11 0:0

 

همه گیری ویروس کرونا در سراسر جهان جامعه علمی را بر آن داشت تا وبینار بین المللی پزشکی هسته ای به میزبانی کشور پاکستان در تاریخ 2 خرداد 1399 و با حضور 4 نفر از متخصصین برجسته پزشکی هسته ای جهان برگزار گردد.شایان ذکراست که در این وبینار یک روزه "پروفسور مجید اسدی" به بیان راهکارهای لازم در برخورد با مسایل پیش رو در خصوص اقدامات پس از بازگشایی بخش های پزشکی هسته ای در همه گیری کرونا پرداخت،این وبینار را مخاطبینی از 20 کشور جهان دنبال می نمودند.

 

 


تاریخ بروز رسانی:   12 خرداد 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >