سفارش پروژه

1396/7/29 0:0

 

مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای خلیج فارس با بهره گیری از تجهیزات و توانمندی های اعضای خود آماده همکاری با تمامی پژوهشگران، اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور در قالب طرح های پژوهشی و یا پایان نامه در زمینه های تحقیقاتی زیر می باشد:

Clinical SPECT Imaging

Small-Animal SPECT Imaging

Longitudinal Assessment of Small-Animals using SPECT system

Radionuclide Therapy

Radiation Dosimetry in Radionuclide Imaging and Therapy

Experimental Animal Model Design

Assistance for Manuscript and Presentation Preparation for Joint Projects

 

Small-Animals

Clinical

Applications

MDP

*

*

As a diagnostic agent for bone scintigraphy

DTPA

*

*

As a diagnostic agent for GFR of  kidney scintigraphy

DMSA

*

*

As a diagnostic agent for morphology of kidney scintigraphy

MAA

*

*

As a diagnostic agent for lung scintigraphy

Sn + + (RBC)

 

*

As a diagnostic agent for GI bleeding scintigraphy

BrIDA

 

*

As a diagnostic agent for hepatobiliary system scintigraphy

Phytate

 

*

As a diagnostic agent for liver/spleen scintigraphy

MIBI

*

*

As a diagnostic agent for myocardial perfusion scintigraphy

EC

 

*

As a diagnostic agent for ERPF of kidney scintigraphy

DMS(V)

*

*

As a diagnostic agent for medullary carcinoma of thyroid scintigraphy

PYP

 

*

As a diagnostic agent for myocardial infarction scintigraphy

ECD

 

*

As a diagnostic agent for Brain scintigraphy

SC(Sulfocolloide)

 

*

As a diagnostic agent for GI system, Liver/spleen scintigraphy

Ciprofluxacin

 

*

For detecting infection, especially in legs and hands

Bombesin

 

*

For localization, staging and therapy follow-up of breast and prostate tumors

UBI

*

*

Making a differential diagnosis between infection and sterile inflammation

OCTREOTIDE

 

*

For localization, staging and therapy follow-up of neuroendocrine tumors

OCTREOTATE

 

*

For localization, staging and therapy follow-up of neuroendocrine tumors

MAG

*

*

As a diagnostic agent for morphology of kidney scintigraphy

 

   

علاقمندان می توانند با مراجعه به وب سایت مرکز تحقیقات، ضمن اطلاع از تجهیزات این مرکز، فرم "اطلاعات پروژه" را تکمیل و به آدرس ایمیل مرکز (nucmed@bpums.ac.ir و nucmed.bpums@gmail.com) ارسال نمایند. همچنین جهت اطلاع از هزینه ها و شرایط همکاری با این مرکز، ضمن ارسال فرم مذکور، از طریق ایمیل اقدام فرمایید.

 

دریافت فرم پروژه مشترک

دریافت فرم اطلاعات پروژه


تاریخ بروز رسانی:   8 آبان 1396

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >