پروژه های تحقیقاتی

1396/7/29 0:0

پروژه های تحقیقاتی اخیر:

 

ارزيابي کمي ميزان جذب راديونوکلئيد با استفاده از سيستم تصويربرداري اسپکت حيواني در محيط in-vivo

ارزيابي کمي آسيب کليوي با استفاده از يک سيستم تصويربرداري اسپکت حيواني در مدل موش صحرايي

بررسی اثرات *** در کاهش آسیبهای ناشی از ایسکمی و جریان مجدد بر  پارامترهای عملکردی و جریان خون کلیه با استفاده از تکنیک تصویر برداری اسپکت

مطالعه حجم كليه موش آزمايشگاهي بوسيله اسكن انجام شده با دستگاه animal SPECT و مقايسه با اندازه واقعي آن

ارزيابي کمي صحت سيستم تصويربرداري HiReSPECT در محيط فانتوم

بررسی اثرات حفاظتی *** در مدل آسیب حاد کلیوی ناشی از ایسکمی و پرفیوژن مجدد در موش صحرایی به صورت کمی با استفاده از یک سیستم تصویربرداری

ارزيابي پارامترهاي تأثيرگذار بر تصاوير اسپکت حيواني

ارزیابی روند بهبود کلیه با استفاده از  رادیو داروی تکنسیم- DMSA در مدل حیوانی آسیب کلیوی ناشی از ایسکمی و پرفیوژن مجدد

ارزیابی اکتیویته و زمان مورد نیاز جهت جذب رادیودارو در اسکن کلیه رت با استفاده از رادیو داروی DMSA-99mTc

بررسی بلوک گیرنده آلفا یک آدرنرژیک در پیشگیری از اثرات توکسیک کلیوی ناشی از ***

ارزیابی اثرات محافظتی *** بر فیبروز ریوی ناشی از بلیومایسین با اندازه گیری عوامل اکسیداتیو و التهابی در بافت ریه و پلاسما در موش صحرایی

ارزیابی اثرات محفاظتی *** بر آسیب های ساختاری، عملکردی و اکسیداتیو کلیه متعاقب انسداد یکطرفه حالب در موش های صحرایی

بررسی اثرات حفاظتی *** بر آسیب حاد کلیوی ناشی از ایسکمی و پرفیوژن مجدد در موش صحرایی

بررسي عوامل موثر بر ميزان جذب ماده راديو اكتيو 99mTc در حيوان آزمايشگاهي

اندازه گیری آهنگ دوز ناشي از تابش گاماي محيطي در شهر بوشهر

بررسي و مقايسه عملكرد فيلترهاي بازسازي تصوير در كيفيت تصاوير حاصل از دستگاه animal SPECT

 

 

 

 

 


تاریخ بروز رسانی:   14 آبان 1396

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >