Radiomics- اعضا

1396/6/12 0:0

    دکتر ابوالحسن رزمی نیا

   دکترای تخصصی مهندسی برق

   
 

   دکتر احمد کشاورز

  دکترای تخصصی مهندسی برق

  

 

    دکتر رضا دیانت

   دکترای تخصصی مهندسی برق

  

  

     دکتر حبیب رستمی

   دکترای تخصصی مهندسی IT

   


    مهندس نگار چعبی

   کارشناس ارشد مهندسی پزشکی

 

 

    دکتر حمید جوادی

   متخصص پزشکی هسته ای

  

 

    دکتر مجید اسدی

   متخصص پزشکی هسته ای

   پروفایل: Scopus

 

 


تاریخ بروز رسانی:   18 شهريور 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >