فایل های آموزشی

1395/11/6 0:0

 

A.     Introduction to radiology imaging modalities including nuclear medicine 

http:// www.dartmouth.edu/~anatomy/HAE/Radiology-Intro/rad-index.html

   

  :B.    Radiologic anatomy utilizing Web sites such as

http://www2.med.wayne.edu/diagRadiology/The%20CT%20Anatomy%20Tutor/Regional%20CT%20Anatomy.html

 

C.     Clinical Approach to Chest Radiograph Interpretation and Clinical Approach to Abdominal and Pelvic CT at

  http://www.create-rad.com/radcasts

 


                                                                 :   درمان سرطان تیروئید با ید رادیواکتیو

http://nmmi.ir/fa/articles/01_Iodine%20therapy.aspx

 

 :  درمان با لوتیشیوم-177 PSMA در سرطان پروستات

http://nmmi.ir/fa/articles/02_Lu-177_a1.aspx

 

 :  پذیرش برای درمان با لوتشیوم-DATATATE

http://nmmi.ir/fa/articles/03_Lu-177_a2.aspx

 

 :  تومورهای اعصاب وغدد

 

 :  درمان کودکان با I-MIBG 131

http://nmmi.ir/fa/articles/05-MIBG-1.aspx

 

 : درمان 131 I MIBG چیست؟

 

 

 :  توموگرافی تابش پوزیترون (PET)

http://nmmi.ir/fa/articles/07-PET-1.aspx

 

 :  راهنمایی یک پزشک جهت تصویربرداری با دستگاه (PET)

http://nmmi.ir/fa/articles/08-PET-2.aspx

 

 :  آزمون تنفسی اوره - اطلاعات عمومی

http://nmmi.ir/fa/articles/09-UBT.aspx

 

 :  سنجش تراکم استخوان در بیمارستان

http://nmmi.ir/fa/articles/10-BMD.aspx

 

 :  نورواندوکراین تومور (Neuroendocrine Tumors - NET)

http://nmmi.ir/fa/articles/11-NET.aspx

 

 :  ترانوستیک (Theranostics)

http://nmmi.ir/fa/articles/12-Theranostics.aspx

 

 :  غده تیرویید (Thyroid)

http://nmmi.ir/fa/articles/13-thyroid.aspx

 

 :  سرطان زیر بغل (Axillary Cancer)

http://nmmi.ir/fa/articles/14-AxillaryCancer.aspx

 

 :  تومورهای بینی و سینوس‌های نزدیک بینی

http://nmmi.ir/fa/articles/15-NasalTumors.aspx

 

 :  سرطان تخمدان

http://nmmi.ir/fa/articles/16-OvarianCancer.aspx

 

 :  سرطان در کودکان

http://nmmi.ir/fa/articles/17-ChildrenCancer.aspx

 

 :  سرطان روده کوچک

http://nmmi.ir/fa/articles/18-ColorectalCancer.aspx

 

:  سرطان سینه

http://nmmi.ir/fa/articles/19-BreastCancer.aspx

 

:  سرطان آپاندیس

http://nmmi.ir/fa/articles/20-AppendixCancer.aspx

 

        :   توموگرافی تابش پوزیترون (PET)

http://nmmi.ir/fa/articles/21-PET-3.aspx

 

 :سرطان پروستات

http://nmmi.ir/fa/articles/22-ProstateCancer.aspx

 

 :  رادیوسینوکتومی Radiosynovectomy (RSO)

http://nmmi.ir/fa/articles/23-RSO.aspx

 

 :  سندرم کارسینوئید (Carcinoid syndrome)

http://nmmi.ir/fa/articles/24-CarcinoidSyndrome.aspx

 

 :سرطان کبد

http://nmmi.ir/fa/articles/25-liverCancer.aspx

 

                                                                                                                                           

The Evolving Role of Molecular Imaging in Transforming Reactive to Proactive (P4) Medicine: Predictive, Preventive, Personalized and Participatory   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تاریخ بروز رسانی:   17 تير 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >