مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای

1392/9/24 0:0

 

 

 

مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای واقع در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، با هدف انجام طرح های پژوهشی در زمینه های مختلف پزشکی هسته ای در قالب گروه های فیزیک پزشکی، نانوتکنولوژی پزشکی، فارماکولوژی مولکولی و تصویربرداری مولکولی به فعالیت می پردازد. این مرکز با تکیه بر تواناییهای بالای علمی و پژوهشی اعضای خود، موفق به کسب موفقیت های ارزشمندی در سطح مراکز تحقیقاتی کشور و نیز چاپ مقالات متعددی در مجلات معتبر بین المللی شده است.

ویدیو مرکز جامع تحقیقات پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

https://www.aparat.com/v/8gRYX/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%AA%D8%AD

ویدیو تشخیص و درمان در مرکز جامع پزشکی هسته ای بوشهر:

www.aparat.com/v/i7gD1/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D9%88_%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_

 ویدیو درمان سرطان پیشرفته نورواندوکرین با پزشکی هسته ای :