اعضای همکار

1392/9/11 0:0

   

دکتر ایرج نبی‌پور

رئیس مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس

پست الکترونیک  : Inabipour@Bpums.Ac.Ir

تلفن تماس: 07733350407

سامانه علم سنجی

رزومه

 


  

دکتر محمدرضا پوربهی

استادیار بیماری‌های قلب و عروق

گروه قلب، دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات پزشکی هسته‌ای خلیج فارس

پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

سامانه علم سنجی

رزومه


  

 دکتر غلامرضا خمیسی پور

دانشیار خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

گروه هماتولوژی، دانشکده پیراپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

سامانه علم سنجی

رزومه


   

دکتر کتایون وحدت

استاد بیماری‌های عفونی

گروه عفونی، دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری خلیج فارس

پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

سامانه علم سنجی

رزومه

 

 

 

 

 

 


تاریخ بروز رسانی:   19 مهر 1401

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >