Dual Head SPECT

1392/9/9 0:0

 

برش‌نگاری یا مقطع نگاری یا توموگرافی رایانه‌ای تک فوتونی (Single Photon Emission Computed Tomography)‏ یا به اصطلاح اسپکت، روشی است که در علوم تشخیصی در فیزیک پزشکی بویژه پزشکی هسته‌ای کاربرد تحقیقاتی و روزمرهٔ فراوانی دارد. در این روش از رادیوایزوتوپهایی استفاده می‌شود که ذرات گاما از خود ساطع می‌کنند.
به کمک مقطع‌نگاری رایانه‌ای تک‌فوتونی (SPECT)، می توان تصاویر سه بعدی از عملکرد یک بافت یا اورگان مانند قلب یا مغز، بدست آورد. روش کار به این گونه می باشد که یک ماده با نیمه عمر کم به صورت ترکیب شیمیایی خاصی در می آید که در بافت های خاصی از بدن و به نسبت فعالیت آن بخش، از خون جذب می گردد. این ماده شیمیایی می تواند یک نوع قند خاص برای بررسی عملکرد بخشی از مغز باشد. این ماده وارد خون شخص شده و توسط سلول های مغزی که مصرف کننده ی اصلی این نوع قند هستند جذب می گردد و در نتیجه بیشترین تشعشع حاصل از این نواحی خواهد بود.


تاریخ بروز رسانی:   28 آذر 1392

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >