High Resolution Animal SPECT

1392/9/9 0:0

 جهت عضویت در کانال آزمایشگاه تصویربرداری حیوانات کلیک کنید

 زمانی که دارویی به ویژه داروهای رادیواکتیو که برای تصویربرداری و یا درمان تولید می شوند، قبل از کاربردهای کلینیکی باید مراحل پیش کلینیکی و تست روی حیوانات آزمایشگاهی پشت سر گذاشته شود برای این منظور نیاز به سیستم تصویربرداری است که کیفیت بالایی داشته باشد. سایز موش 2 هزار و 500 بار کوچکتر از سایز انسان است، از این رو دستگاهی که برای تصویربرداری از حیوان کوچک مورد استفاده قرار می ‌گیرد، باید دارای قابلیت بسیار بالایی در تفکیک مکانی باشد.

از سیستم اسپکت حیوانی می‌توان در راستای تحقیقات بنیادی در زمینه تولید رادیو داروهای مختلف جهت تصویربرداری و درمان تومور، نورولوژی، کاردیولوژی، آنکولوژی و سیستم ایمنی استفاده نمود. با استفاده از این سیستم تصویربرداری کلیه مراکز تحقیقات دارویی می‌توانند در تحقیقات خود به سرعت و دقت بالا دست یابند.

 برخی از نتایج بدست آمده از تصویربرداری به وسیله این دستگاه در مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای خلیج فارس در فایل های زیر گزارش شده است:

Tc-DMSA Scan                     Cardiac SPECT                     Thyroid Scan                   Tc-MDP Scan                 

 

  


تاریخ بروز رسانی:   18 شهريور 1399

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >