سخنراني ها و همايش های برگزار شده

1391/7/20 0:0

 

عنوان : رمزگشایی از نسخه شفابخش سرطان
ارائه دهنده: دکتر حسن بهرامی
زمان: چهارشنبه 28 بهمن ماه 1394، ساعت 12 الی13

 

عنوان : Radioactivity in oil and gas production systems
ارائه دهندگان: دکتر رضا آذین و مهندس ایمان اوجی
زمان: چهارشنبه 14 بهمن ماه 1394، ساعت 12 الی13


عنوان : Molecular Imaging Research
ارائه دهنده: دکتر فاطمه محمدصالح
زمان: چهارشنبه 7 بهمن ماه 1394، ساعت 12 الی13


عنوان : Sentinel Lymph Node Scintigraphy
ارائه دهنده: دکتر مجید اسدی
زمان: چهارشنبه 4 آذر ماه 1394، ساعت 12 الی13

 

عنوان : کاربردهای زیست پزشکی نانوذرات مغناطیسی
ارائه دهنده: دکتر محمد عبدالهی
زمان: چهارشنبه 20 آبان ماه 1394، ساعت 12 الی13

 

عنوان : Calculation of LD50 values from the method of Miller
ارائه دهنده: دکتر رامین سیدیان
زمان: چهارشنبه 6 آبان ماه 1394، ساعت 12 الی13

 

عنوان : The cardiovascular effects of oleuropein in rats with acute myocardial infarction or chronic heart failure
ارائه دهنده: دکتر زینب جان احمدی
زمان: چهارشنبه 4 شهریور ماه 1394، ساعت 12 الی13

 

عنوان : Functional GI Imaging
ارائه دهنده: دکتر مجید اسدی
زمان: چهارشنبه 21 مرداد ماه 1394، ساعت 12 الی13

 

عنوان : بررسی تطبیقی شاخص های تولید علم در ایران با کشورهای جنوب شرقی آسیا
ارائه دهنده: دکتر عبدالرسول خسروی
زمان: چهارشنبه 14 مرداد ماه 1394، ساعت 12 الی13

 

عنوان : Molecular Pathology
ارائه دهنده: دکتر مجید اسدی
زمان: چهارشنبه هفتم مرداد ماه 1394، ساعت 12 الی13

 

عنوان : Noninvasive imaging of immune responses
ارائه دهنده: دکتر مجید اسدی
زمان: چهارشنبه 31 تیر ماه 1394، ساعت 12 الی13

 

عنوان : سیستم بویایی مصنوعی برای تشخیص نوع ماده در حال سوختن؛  با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
ارائه دهنده: دکتر حبیب رستمی
زمان: چهارشنبه 24 تیرماه 1394، ساعت 12 الی13

 

عنوان : تیرويید
ارائه دهنده: دکتر مجید اسدی
زمان: چهارشنبه دهم تیر ماه 1394، ساعت 12 الی13

 

عنوان : سنجش عمر کانی ها با استفاده از مواد رادیواکتیو
ارائه دهنده: سخنران مدعو
زمان: چهارشنبه سوم تیر ماه 1394، ساعت 12 الی13


عنوان : Bone Scan
ارائه دهنده: دکتر مجید اسدی
زمان: چهارشنبه 27 خرداد ماه 1394، ساعت 12 الی13


عنوان : Applications of Gamma Scan in Medical Microbiology
ارائه دهنده: مسعود عظیم زاده
زمان: چهارشنبه 6 خرداد ماه 1394، ساعت 12 الی13


عنوان : "Advances in SPECT Image Reconstruction Algorithm: Currently available and new on the horizon"
ارائه دهنده: دکتر احمد کشاورز
زمان: چهارشنبه 30 اردیبهشت ماه 1394، ساعت 12 الی13


عنوان : " An introduction to requisite of bone scanning (Human and animal modes)" و " Technical Errors in planar scanning"
ارائه دهنده: دکتر مجید اسدی
زمان: چهارشنبه 23 اردیبهشت ماه 1394، ساعت 12 الی13


عنوان : کنترل کیفی در تصویربرداری مولکولی
ارائه دهنده:  کاوه تنها
زمان: چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ماه 1394، ساعت 12 الی13


عنوان : تصویربرداری مولکولی فراصوت
ارائه دهنده: فروغ جعفریان دهکردی
زمان: چهارشنبه نهم اردیبهشت ماه 1394، ساعت 12 الی13

 

عنوان : کاربرد نرم افزار اس پی ام در تحلیل کمی تصاویر اسپکت
ارائه دهنده:  نگار چعبی
زمان: چهارشنبه دوم اردیبهشت ماه 1394، ساعت 12 الی 13

 

عنوان :  نکات گرامری مقاله نویسی به زبان انگلیسی (دانلود فایل Powerpoint)
ارائه دهنده: دکتر مجید اسدی
زمان: دوشنبه بیست و سوم دیماه 1392، ساعت 12 الی 13

 

عنوان : مروری کوتاه بر کاربردهای دستگاه Animal SPECT

ارائه دهندگان: دکتر مجید اسدی - کاوه تنها
زمان: 6 آذر ماه 92

 

عنوان : نانو قفس های طلای رادیو لومینسانس با رادیو اکتیویته کنترل شده برای تصویر برداری همزمان در شرایط In vivo

زمان: یکم خردادماه 92

 

عنوان کنفرانس: کاربردهاي نانوتکنولوژي درعلوم پزشکي
زمان: 3 اسفند ماه 91

 

عنوان : فناوری تشخیص هویت بیومتریک
زمان: ساعت 12 روز چهارشنبه 18 بهمن ماه 91

 

عنوان : طراحي دارو با استفاده از کامپيوتر (Rational Drug Design)  
زمان:  4 بهمن ماه 91

 

عنوان : پيام رساني گيرنده هاي پروتئين جي از مهاري به تحريکي 
زمان: ساعت 12 روز چهارشنبه 20 دی ماه 91

 

 عنوان : تهیه و بهینه سازی فرملاسیون نانو سوسپانسیون استامینوفن از طریق نانو رسوب گذاری
زمان: ساعت 12روز چهارشنبه 29 آذر ماه 91

 

عنوان : مدلسازی ملکولی چندین ترکیب مهار کننده استیل کولین استراز مشتق شده از خرگوش دریایی (سودمند در درمان بیماری آلزایمر) 
زمان: ساعت 12روز چهارشنبه 15 آذر ماه 91

 

عنوان : فلوسايتومتري و كاربردهاي آن
زمان: ساعت 12روز چهارشنبه 1 آذر ماه 91

 

عنوان : آثار امواج الكترومغناطيسي (امواج تلفن همراه، اجاق ماكروويو، بلوتوث، . . .) بر سلامت انسان 
زمان: ساعت 12روز چهارشنبه 31 خرداد 91 

 

عنوان : نانو فن آوری و کاربردهای پزشکی آن 
زمان: ساعت 12روز چهارشنبه 10 خرداد 91 

 


تاریخ بروز رسانی:   5 خرداد 1395

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >