آخرین اخبار


 درباره مرکز

مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای خلیج فارس، از سال 1389 با هدف انجام طرح های پژوهشی در زمینه های مختلف پزشکی هسته ای فعالیت خود را در قالب گروه های تصویربرداری مولکولی، فیزیک پزشکی، نانوتکنولوژی پزشکی و فارماکولوژی مولکولی آغاز نمود. بخش بالینی این مرکز در زمینه ی پزشکی هسته ای و درمان و تشخیص بیماری های مختلف از جمله سرطان وقلب و عروق فعالیت چشمگیری دارد. این مرکز با تکیه بر توانمندی های بالای علمی و پژوهشی اعضای خود، تا کنون موفق به کسب موفقیت های ارزشمندی در سطح مراکز تحقیقاتی کشور و نیز چاپ مقالات متعددی در مجلات معتبر بین المللی شده است.

 

 

 


 مقالات چاپ شده اخیر:

 

 

Hot Topics of Research in Musculoskeletal Imaging: PET/MR Imaging, MR Fingerprinting, Dual-energy CT Scan,Ultrashort Echo Time.Kooraki S, Assadi M, Gholamrezanezhad A.PET Clin, 2019-Read more

 

PET Imaging of Peripheral Nerve Tumors.Assadi M, Velez E, Najafi MH, Matcuk G, Gholamrezanezhad A.PET Clin,2019-Read more

  

3T magnetic resonance spectroscopy as a powerful diagnostic modality for assessment of thyroid nodules. Aghaghazvini L, Pirouzi P, Sharifian H, Yazdani N, Kooraki S, Ghadiri A, Assadi M.Arch Endocrinol Metab,2018-Read more

 

A Monte Carlo study on the performance evaluation of a parallel hole collimator for a HiReSPECT: A dedicated  small-animal SPECT. Abbaspour S, Tanha K, Mahmoudian B, Assadi M, Pirayesh Islamian J.Appl Radiat Isot, 2018-Read more

 

Implementation of absolute quantification in small-animal SPECT imaging: Phantom and animal studies.Gerdekoohi SK, Vosoughi N, Tanha K, Assadi M, Ghafarian P, Rahmim A, Ay MR.J Appl Clin Med Phys,2017-Read more

  

 

 

  

 

 

 

 


< >