آخرین اخبار


درباره مرکز

مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای خلیج فارس، از سال 1389 با هدف انجام طرح های پژوهشی در زمینه های مختلف پزشکی هسته ای فعالیت خود را در قالب گروه های تصویربرداری مولکولی، فیزیک پزشکی، نانوتکنولوژی پزشکی و فارماکولوژی مولکولی آغاز نمود. بخش بالینی این مرکز در زمینه ی پزشکی هسته ای و درمان و تشخیص بیماری های مختلف از جمله سرطان وقلب و عروق فعالیت چشمگیری دارد. این مرکز با تکیه بر توانمندی های بالای علمی و پژوهشی اعضای خود، تا کنون موفق به کسب موفقیت های ارزشمندی در سطح مراکز تحقیقاتی کشور و نیز چاپ مقالات متعددی در مجلات معتبر بین المللی شده است.

 

 

مقالات چاپ شده اخیر

 Association Between Migraine Headache and Cardiac Syndrome X

Nemati, M Movahhednia, S Mehdizadeh… - Journal of the American College of Cardiology, 2016 - Read more

 

Infratemporal Fossa Glial Choristoma (Heterotopia): A Rare Presentation

L Aghaghazvini, H Sharifian, B Rasuli,… - Journal of the Belgian Society of Radiology, 2016 - Read more

 

Detection of Superior Vena Cava Obstruction on Dynamic 99mTc-DTPA Renal Transplant Scintigraphy

E Pirayesh, H Hashemifard, M Assadi - Molecular Imaging and Radionuclide Therapy, 2016 - Read more

 

Comparison of 180 and 360 Arc Data Acquisition to Measure Scintigraphic Parameters from Gated Single Photon Emission Computed Tomography Myocardial Perfusion Imaging: Is There Any Difference

H Javadi, A Mahmoud-Pashazadeh, M Mogharrabi… - Molecular Imaging and Radionuclide Therapy, 2016 - Read more

 

A very rare case of eyelid metastasis originating from lung adenocarcinoma 

M Tavakoli, M Assadi, MH Seifi, B Behdad, H Salour - International Ophthalmology, 2016 - Read more

 

Review of biomedical Čerenkov luminescence imaging applications

K Tanha, AM Pashazadeh, BW Pogue - Biomedical Optics Express, 2015 - Read more

 

The Effect of Electromagnetic Field Generated by a Mobile Phone on the Performance of a SPECT Scanner: A Quantitative Study

AM Pashazadeh, FJ Dehkordi, K Tanha, M Assadi - Clinical Nuclear Medicine, 2015 - Read more

 < >