اعضای هیئت علمی

1392/9/9 0:0

 

    دکتر سامان رسایی کشوک

    MD  دانشگاه تهران

   PHD نوروایمیجینگ از استرالیا

 

 

   اسماعیل جعفری

   کارشناس ارشد فیزیک پزشکی

    مسئول فیزیک بهداشت


   
تعداد بازدید:   ۲۲۰

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >